CTY TNHH SẮT THÉP 

PHƯƠNG HOÀNG DIỆU

  Chuyên cung cấp sỉ & lẻ các loại

SẮT THÉP - U - I - V - VUÔNG KẼM - HỘP KẼM - ỐNG KẼM

 THÉP TẤM - THÉP LẮP - VUÔNG ĐẶC - THÉP LA - LƯỚI

TÔN CÁC LOẠI - XÀ GỒ C - Z PHỤ KIỆN NGÀNH THÉP.

 THỬA ĐẤT SỐ 814, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 21-2, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG ĐỊNH HÒA, TP THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Email: Thepphuonghoangdieu@gmail.com

ĐT : 02743 884 809, FAX : 02743 884 810
DĐ : 0975654367 0972129818367, 0972 129 818

NHÂN VIÊN TƯ VẤN

  • 02743 884 809
  • 0975654367 0972129818

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lượt xem hôm nay: 12

Lượt xem hôm qua: 56

Lượt xem trong tháng: 910

CHI TIẾT

Thumbnail Image

THÔNG TIN CÔNG TY

Thông tin liên hệ/ Contact information

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP PHƯƠNG HOÀNG DIỆU

    PHUONG HOANG DIEU STEEL CO., LTD​

  • Tel: ĐT : 06503 884 809, FAX : 06503 884 810

  • Hotline: DĐ : 0975654367 0972129818367, 0972 129 818

         Website: http://thepphuongdoangdieu.com

         Email:       thepphuonghoangdieu@gmail.com

  Chuyên Cung cấp:

 - Các mặt hàng thép vuông kẽm - hộp kẽm - ống kẽm  U-I-V

 - Thép tấm- Thép lắp – vuông đặc - Thép la - Lưới  -Tôn các loại - xà gồ C- Z

          - Phụ kiện ngành thép.

Supplying:

- Square zinc steel- zinc boxes- zinc tubes- steels in the form of U-I-V

- Steel sheets- kinds of toles  - purlins C-Z

- Accessories of steel.

 

Thumbnail Image Thumbnail Image